Celebrate Recovery

Välkommen till höstens uppstart av Celebrate Recovery – en personlig upptäcktsresa där vi får vara med om ett inre tillfrisknande från allt som binder oss och hindrar oss ifrån att leva i frihet.

Celebrate Recovery är ett program för tillfrisknande som baseras på Bergspredikan och de principer som Jesus där undervisar om.

Programmet bygger på att varje medvandrare väljer att vara fullt uppriktig och ärlig gällande sin livssituation, har modet att våga se och erkänna det som uppenbarar sig utmed vägen samt är trogen dess möten och upplägg under den tid som programmet varar.

Vittnesbörden från de som vandrat igenom Celebrate Recovery är att var och en som fullföljer programmet kommer få erfara hur kraften i Jesu Ord öppnar upp för en helt ny erfarenhet av klarsyn gällande den egna livssituation, ett inre helande av sår och bindningar och en förnyelse av vår relation till Jesus Kristus.

Celebrate Recovery bygger på en övertygelse att vi alla , inte bara de som bär på ett tydligt och synligt missbruk, bär med oss inre sår och områden där vi kämpar med frågor där vi är ofria. Celebrate Recovery vänder sig till alla oss som vågar erkänna denna inre kamp och de vilka har modet att se närmare på de bakomliggande orsakerna samt vill bejaka sin längtan efter den frihet i Kristus som Ordet lovar finns i honom.

Höstens program startar vecka 37.

För ytterligare information, vänd er till : Per Holmström 070-6060020, doinglabs@gmail.com