The royal status / Kunglig ställning

Porträtt av Sylvester Liyanage
26 januari, 2020 Sylvester Liyanage