Att bana väg för Herren – vad vi kan lära av Johannes döparen

Erik Johansson
16 december, 2007 Erik Johansson