Visitationshögmässa med Biskop Johan Dalman i Längbro kyrka

Längbro Gospel och Längbro Kyrkokör medverkar.