Gudstjänst i två akter i höst

Gudstjänst i Sörbykyrkan

I styrelsen, personalen och i vår gudstjänstgemenskap har vi ett tag funderat kring hur vi går vidare efter församlingsalpha och hur vi tar vara på den mångfald av uttryck och behov som finns i Sörbykyrkan. På styrelsens senaste sammanträde den 15 juni togs ett beslut att, under en period mellan 6 september och domssöndagen 22 november, prova en ny gudstjänstform i två delar.

Upplägget en söndag ser ut ungefär som följer:

10.00 Akt 1 Gudstjänsten börjar med en ca 45 minuter lång del som präglas av Svenska kyrkans traditionella liturgi och musik, kyrkoåret och med en kortare predikan. I regel firas nattvard varje söndag.
10.45 Fika Detta följs av fika med möjlighet till samtal i grupper. Pausen mellan del 1 & del 2 blir ungefär 30 minuter.
11.15 Akt 2 Gudstjänstens andra del har en friare form med lovsång, förbön och bibelundervisning, söndagsskola och barnsamling i gudstjänsten.
 Lunch Efter gudstjänsten finns lunch till självkostnadspris.

Mer information kommer så småningom.

Vi tror och hoppas att detta försök ska kunna leda till att våra olika traditioner och uttryck ska få plats och möjlighet att berika varandra. Efter prövoperioden gör vi en utvärdering.

Har du tankar eller frågor så vänd dig till någon av oss i styrelsen eller vår präst Jonas Ahlforn von Beetzen.

Styrelsen i EFS Missionsförening i Örebro