“Gud är med oss”

Jag gläds med er alla när jag tänker tillbaka på årets adventstid i Sörbykyrkan. Tillsammans har vi fått upptäcka och dela det glada budskapet om Jesus födelse för närmare 1000 barn och vuxna de senaste veckorna. 1000 personer som fått höra att “Gud är med oss” i musik, drama, samtal och undervisning.

Under året som gått har vi fått hålla två alphakurser där människor har fått möjlighet att höra Evangeliet, ta ställning till Jesus Kristus och där flera har valt att bli kristna. Likaså hade vi en stor dophögtid då ca 10 personer valde att bli döpta till Kristus och två personer genomgick en dopförnyelseakt. Därtill många samtal, möten, kurser och grupper.

Det är en sådan förmån att vi i vår tid får vara med om att människor i olika åldrar på riktigt får upptäcka och växa i Kristus och att vi får se hur glädjen sprider sig i att dela Kristus med andra och varandra.

2018 inleddes med församlingshelg på Sandvikengården och vi hade som tema smågrupper och under året har vi nu fått se en tillväxt av NÄRAgrupper från två grupper till numera 8 eller 9 stycken. Fler människor har fått möjlighet att få bygga gemenskap och finna bättre vänskaper i vår kyrka.

För närvarande är vi 100 medlemmar i Sörbykyrkan, och samlar cirka 100 personer i Söndag i Sörbykyrkan i visionen om att vara en utrustande mötesplats i Kristus. Vi är totalt ca 100 ideellt engagerade och sex anställda som i olika team och kurser fungerar som huvudledare, stödledare och volontärer för att vilja det bästa för vår nästa.

Viktigast av allt är att vi får växa till i upptäckten om vem Kristus är och vilken plats Han kan få ha i våra liv.

Jag ser med spänning fram emot 2019 och vad det kommer att hålla i förvar för oss tillsammans. Jag vill uttrycka min allra största glädje i att få delta i arbetet tillsammans med er, få vara del av gemenskap i Kristus och dela Honom i vårt samhälle och i vår värld.

Tillsammans med er alla; ni som är och deltar med era böner med engagemang och er tid tillsammans så får vi vara ett i Kristus

God jul och ett välsignat 2019!

Jonas Ahlforn von Beetzen
Präst i Sörbykyrkan och Almby församling