Församlingsläger 3–5 september

Denna helg samlas vi för att lära känna varandra bättre, dela gemenskap, samtal, bön och tillbedjan. Temat är ”Bön och ledarskap”.

Plats blir Solliden, Svenska kyrkans gård bara 1,5 mil norr om Örebro. Vi sover och äter på gården, men tack vare läget nära Örebro finns möjligheten att åka hem för natten för dem som önskar det.

Anmälan görs till Magnus Hagström eller via Facebook-gruppen