Utvärdering av församlingshelgen 11–13 januari 2019

Var du med under församlinghelgen på Sandvikengården? Då vill vi gärna höra dina åsikter om den så att den kan bli ännu bättre nästa gång. Tack för ditt bidrag!