Novena 2022

9 bönedagar om Andens förnyelse i våra liv och vår kyrka.

Årets tema: Mission i vår tid.

Kvinna som ber med knäppta händer

En Novena (från latin: novem, ”nio”) är en gammal tradition av hängiven bön i kristendomen, bestående av personlig och gemensam bön i nio dagar i rad, de nio dagarna mellan Kristi Himmelsfärdsdagen och Pingsten. Dagarna då lärjungarna samlades i övre salen och ägnade sig åt tillbedjan, hängivenhet och förtrolighet med Gud anses vara den första novenan.

Välkommen till en särskild period av att söka Gud, öppna oss för den Helige Andes förnyelse och ledning. Vi vill få se vår vision om att ”utrusta människor till att Upptäcka, Växa i och Dela Jesus” förverkligad på det sätt som är rätt i tiden, just nu och framöver. Gud som vet allt och känner allt vägleder oss där vi går bedjande fram.

Ur förra årets Novena föddes idén till VÄXTHUSET som gav rik frukt i församlingsgemenskapen. Vad kan uppenbaras i år? Anmäl dig gärna att vara med och kom med förväntan på Guds ledning framöver.

Ni som anmäler er kommer att få ett e-postmeddelande varje dag med en gemensam bibeltext samt hälsning och undervisning för varje dag under böneperioden.

Låt oss tillsammans söka, höra och förstå Guds ledning för oss; personligt och som gemenskap.

Jonas Ahlforn von Beetzen och Sylvester Liyanage
Prästerna i Sörbykyrkan