Bli volontär

Bli ideell medarbetare eller volontär i Sörbykyrkan och delta i formandet av en växande och levande församlingsgemenskap i Södra Örebro. Delta eller testa ett område som intresserar dig. Uppdrag anpassas efter tid och möjlighet. Introduktion och utbildning sker i teamet.

Gudstjänstvärdar – söndagar

Mötesvärd

Tillsammans med ansvarig präst leda och hjälpa till med olika delar i gudstjänsten.

Kontakt: Emanuel Gillberg

Vaktmästare

Som vaktmästare ger du trygghet och trivsel kring själva gudstjänstdelen. Du ställer i ordning i kyrkan inför gudstjänsten, hälsar människor välkomna samt plockar undan i kyrksalen inför kommande gudstjänst.

Kontakt: Barbro Jonsson/Liselott Olika

Fikavärd

Varje söndag under terminerna serverar vi ett minifika mitt i gudstjänsten och lunch efteråt. Var med och underlätta för fler att bli delaktiga i kyrkans gemenskap genom att ställa i ordning, servera och plocka undan fikat och ställa iordning inför lunchen. Matlagningen sker utanför detta teams ansvar.

Kontakt: Barbro Jonsson/Liselott Olika

Disk

Varje söndag under terminerna serverar vi lunch efter gudstjänsten. Var med och underlätta för fler att bli delaktiga i kyrkans gemenskap genom att ta hand om disken efter lunchen, torka av och plocka undan.

Kontakt: Lisa Sjökvist/Liselott Olika

Ljud och bild

Var med i det team som sköter ljud och projektor på våra söndagar! Ord och musik är avgörande i en församlings arbete. Här skapar du förutsättningarna för att Guds ord rent konkret når fram!

Kontakt: Anders Hermansson

Barnledare i söndagsskolan

Varje söndag under terminen kl. 11 har vi söndagsskola för barn från 4-13 år. Antalet barn och unga växer och vi samlar mellan 20-30 barn varje söndag. Delta antingen som huvudledare eller hjälpledare. Vi vill ge barn och unga goda förutsättningar att få höra om Jesus och trivas i kyrkan!

Kontakt: Johanna Damberg

Veckoteam

Öppen kyrka

Varje vardag mellan 09-12 är kyrkan öppen för bön, samtal och gemenskap. Varje dag är vi ett team med 2-4 personer som deltar i morgonbönen kl 09, bjuder på fika och möter människor som kommer. Var med här och du visar omsorg om människor i vårt samhälle.

Kontakt: Personalen

Aplhakurser

Tisdagkvällar i kyrkan erbjuds alphakurser för olika grupper, för att underlätta arbetet kring dessa kvällar och bidra till gemenskap och en positiv upplevelse av kvällarna finns behov av frivilliga som hjälper till att duka fram och servera middagen och ställa iordning fika.

Kontakt: Emanuel Gillberg

Ungdomsledare

Under året har vi ungdomsgrupp varje vecka, flera läger och konfirmationsundervisning. Var med i hela eller delar av arbetet och supporta unga människor i ett liv tillsammans med Jesus.

Kontakt: Emanuel Gillberg

Praktiska stödteam

Ett hemtrevligt hus med fina tapeter och inredda rum behöver väggar och golv att rymmas i. På samma sätt så har Sörbykyrkan bakomliggande grundfunktioner som ger förutsättningar för kyrkans gemenskap och verksamhet. Engagera dig i detta och du ger möjligheter till växt!

Ideell vaktmästare

Arbeta tillsammans med vår anställda vaktmästare i olika uppgifter. Häri ryms mycket; såsom småfix, iordningställande av möbler, trädgårdsarbete och lokalvård.

Kontakt: Jonas Ahlforn

Papper & kontor

Ordna med administration, anslagstavlor, skåp, listor, telefontider och inköp.

Kontakt: Jonas Ahlforn

Kommunikation

Kommunikation till andra och mellan varandra är viktigt. Möjligheter att göra filmklipp, arbeta med hemsidan, affischer och sociala nätverk. Andra församlingar i Sverige inspireras av arbetet i Sörbykyrkan så din insats välsignar många platser.

Kontakt: Simon Wämmerfors

Ljud & bild

Var med i det team som sköter ljud och projektor på våra söndagar! Ord och musik är avgörande i en församlings arbete. Här skapar du förutsättningarna för att Guds ord rent konkret når fram!

Kontakt: Anders Hermansson

Mat & bak

I Sörbykyrkan har vi ofta en kaffekopp eller matbit när vi ses. Berätta att du gärna bakar eller lagar mat; regelbundet eller vid särskilda insatser. I denna grupp skapar du förutsättningar för en god gemenskap!

Kontakt: Lisa Sjökvist

Telefonnummer till dessa kontaktpersoner hittar du på kontaktsidan.