Du behövs i Sörbykyrkan!

Välkommen till våra Gudstjänster och att dela gemenskapen kring dem.

Men för att göra Gudstjänster och gemenskap möjligt behöver vi vara fler som hjälps åt. Vi har olika färdigheter, tid och möjlighet men att fler bidrar med det de kan är en förutsättning för att våra samlingar ska fungera och bli värdefulla för fler.

Fundera på vad du skulle kunna bidra med – just nu skulle vi bland annat behöva fler söndagskolledare (se inlägg 9 maj – Jesus till barnen) och kyrkvärdar.

Som kyrkvärd ingår du i en grupp som ungefär var fjärde vecka ansvarar för praktiskt arbete kring gudstjänster, t.ex. att hälsa välkommen, dela ut psalmböcker, läsa bibeltexter, ordna kyrkkaffe och diska. Är du Intresserad eller har frågor hör av dig till Barbro Jonsson.