Drama: uppdrag fakta!

På söndag 23 april har barnen i söndagsskolans grupp Jesus Likers planerat gudstjänstens del 2 och framför ett drama där vi får vara med vid inspelning av programmet: uppdrag fakta!

Vi har ingen söndagsskola utan alla barn är välkomna att vara med i gudstjänsten.