Ungdomskväll/fredagshäng

Ungdomskvällarna under hösten 2022 är på fredagar startar den 16 september och är för dig som är 13 år upp till 20 år.

Så ser en Ungdomskväll ut

18.30 Vi äter tillsammans
19.15 Inspiration – Undervisning och andakt
19.45 Break Out – Vi delas upp i två grupper. Yngre och äldre.
21.30 Sluttid för ungdomar 13-15-år
23.00 Sluttid för de äldre ungdomarna

Kontakt

Präst Sylvester liyanage, 073-82 27 871.

Varför en ungdomskväll?

Vi tar en paus från veckans intensitet och kommer samman under fredagskvällarna. Vi träffas och umgås för att lära känna varandra bättre, dela med sig av livet och tro och bygga djupare relationer. En härlig gemenskap helt enkelt! Vi kommer ha undervisning som fördjupar oss i vår tro på Gud och leder oss vidare i livet.

‘’Ungdomskvällar har fått betyda jättemycket för mig under alla år, få samlas tillsammans i kyrkan under vått och torrt och dela livet med varandra är en stor tillgång…”

Först är det… Mat

Mat har en förmåga att föra människor samman. Ungdomskvällarna startar med mat, eftersom det är ett fantastiskt sätt att skapa gemenskap och lära känna varandra.

Sen är det… Inspiration – Undervisning och andakt

Att ha undervisning är bra för att få svar på sina funderingar, möta de stora frågorna i livet, fördjupa mer i sin kunskap om Gud och sin tro.

Följt av… Break Out – Uppdelning i två grupper

Vi kommer efter undervisningen träffas i mindre grupper (högstadiet och gymnasiet för sig) och samtala om det som undervisats om. Något som fastnade lite extra på minnet? Frågetecken? eller det viktigaste, att få dela med sig av sina egna tankar kring ämnet, något du kom att tänka på?

Sedan är det aktiviteter.

Avslut

Sluttid för ungdomarna 13-15 år är kl. 21.30.

Sluttid för ungdomarna 16-20 år är kl. 23.00.

Kostnad

Kvällarna kostar 20 kr/gång för maten. Vi är beroende av gåvor för att finansiera vårt arbete med ungdomar så om du har möjlighet att bidra är vi mycket tacksamma.

Sörbykyrkans bankgiro 954-4834. eller via Swish 123 555 78 97. Märk gåvorna med ”Ungdomskvällar”