Uppstartsträff för lovsångsledare

På söndag, 2 sep, kl 13.30-15.30 kommer det att vara en viktig introduktionsträff för dig som vill vara med och leda lovsång i våra del 2-gudstjänster med sång eller instrumentspel i höst.

En stor del av träffen kommer att ägnas åt att lära oss ett antal sånger ur Sörbykyrkans lovsångspärm.

Vår präst Jonas Ahlforn von Beetzen kommer att kort presentera upplägget “Söndag i Sörbykyrkan” och lovsångens plats i det. Undertecknad kommer också att dela några tankar och information.

Du får lämna dina kontaktuppgifter och berätta i vilken utsträckning och på vilket sätt du vill delta.

Varmt välkommen! / Josefine

Lovsångsuppstart 2 sep

Vill du vara med och leda lovsång i våra del 2-gudstjänster med sång eller instrumentspel i höst? Boka in uppstarten sön 2 sep kl 13.30-15.30. Vår präst Jonas Ahlforn von Beetzen kommer att kort presentera upplägget ”Söndag i Sörbykyrkan” och lovsångens plats i det. En stor del av träffen kommer att ägnas åt att lära oss ett antal sånger ur Sörbykyrkans lovsångspärm. Du får också lämna dina kontaktuppgifter och berätta i vilken utsträckning och på vilket sätt du vill delta.

Om du har frågor, hör av dig till josefine@sorbykyrkan.nu eller 072 – 522 69 19.

Ha en välsignad sommar! / Josefine

Älskar du att sjunga gospel?

Eller skulle du vilja prova på?

Nu har Sörbykyrkans Lifted hands gospel choir dragit igång igen, och om du är intresserad av att vara med, har vi öppna övningar under september månad.

Vi träffas på onsdagar kl 18 och fikar tillsammans och kl 18.30-20 har vi körövning med andakt.

Är du intresserad, hör av dig till körledare Josefine Wämmerfors på josefine@sorbykyrkan.nu eller 072 – 522 69 19

Välkommen!