Årsmöten på söndag

På söndag, 19 mars, är det EFS- och Saltföreningarnas årsmöten och då ser det ut på följande sätt:

10.00 Mässa. OBS! Denna söndag ligger söndagsskolan under del 1! Äventyrarna och Gulliver (ålder 3 år upp t.o.m. klass 2) börjar som vanligt med Barnens minuter inne på gudstjänsten. Jesus Likers (ålder från klass 3) går direkt till söndagsskolan kl 10.

11.00 Lunch

11.45 EFS- och Saltföreningens årsmöten i Lilla Caféet

Del 2 utgår denna söndag.