Adventskör- och orkester

Varmt välkomna alla som vill, att vara med i årets Adventskör och/eller Adventsorkester! Blandad repertoar. Upplägg anpassas efter deltagarna. Orkestern spelar till de klassiska adventspsalmerna. Noter fås innan och man övar själv hemma, samt ett tillfälle i kyrkan.

Övning i lilla cafét söndag 21 november kl 13.15-14 orkester, 14-15.15 kör. Vi äter lunch tillsammans efter gudstjänsten (ta med det du vill äta) och sen kör vi igång.

Söndag 28 november 11.00 Det är advent – Vi sjunger in advent och jul! Gudstjänst med mycket sång och musik 🙂. Samling 9.15.

Anmälan till Johanna (0720 28 77 16 eller johanna@sorbykyrkan.nu) senast 18 november. Skriv om du vill vara med i kör och/eller orkester. Ta chansen att vara med och förgylla denna dag med sång och musik!