Bli vår nya administratör i Sörbykyrkan, 75 %

Sörbykyrkans vision: Sörbykyrkan är en utrustande mötesplats för att upptäcka Kristus, växa i honom och dela Jesus i vårt samhälle och vår värld.

Vi söker dig som utifrån tjänstens utformning vill arbeta aktivt för Sörbykyrkans vision samt våra delmål; se fler i Guds rike, se mer av Guds rike och utbreda Guds rike.

Sörbykyrkan är en samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan, inom Almby församling i Örebro pastorat. Sedan flera år befinner sig församlingsgemenskapen i Sörbykyrkan och Almby församling i en märkbar tillväxt. Vi eftersträvar aktivt en bredd sett till åldrar, liturgiska uttryck och kulturella bakgrunder.

Därför breddar vi nu vårt medarbetarbetarlag med en administratör. Syftet med tjänsten är att underlätta för Sörbykyrkan att fortsätta vara en växande utrustande mötesplats där människor med olika bakgrunder och åldrar har goda möjligheter att möta Jesus och hans kraft och att på ett hållbart sätt vara ideellt engagerade så att fler får upptäcka Kristus. Välkommen till en varm och växande missionsstation för människor som vill vila ut och sändas ut.

Administratör organisationsbildTjänstens huvuduppgifter

 • Nära administrationsstöd till arbetsledare
 • Administrationsstöd till övriga anställda
 • Enklare bokföring
 • Kommunikation internt och extern.
 • Insamling
 • Kontakt, stöd och rekrytering av ideella.

Upplägg

Du kommer att ingå i vårt team av både ideella och anställda medarbetare samt arbeta nära arbetsledande präst och samordnande präst. Likaså finns det ett fastighetsutskott lokalt, samt en administrativ avdelning via EFS rikskontor. Söndag i Sörbykyrkan är kyrkans grundverksamhet och anställda är generellt i tjänst 3 av 4 söndagar samt 1–2 kvällar i veckan.

Kvalifikationer

Personlighet

 • Det är viktigt att du vill se Guds rike växa och är bekväm med Sörbykyrkans mål och vision.
 • Du är inlyssnande och flexibel i att låta dina ansvarsområden anpassas över tid utifrån kyrkans behov.
 • Du har en förståelse för människor med olika kulturella och kyrkliga bakgrunder.
 • Du känner glädje och meningsfullhet i att samarbeta med både anställda och ideella medarbetare och är serviceinriktad.
 • Förmåga att se hur detaljer samverkar med helhet.

Erfarenheter

 • Du har en personlig kristen tro.
 • Du har en god förmåga att kunna ta eget ansvar både när du arbetar i team eller självständigt.
 • Du har förmåga att kunna reflektera över vad som kan behöva hanteras längre fram och planera för det.

Sakkunskaper

 • IT-förmåga; hantera hemsida, Excel, bildprogram, sociala nätverk, medlemsregister o dyl.
 • Kunna förbättra eller skapa rutiner och ramar för processer.

Meriterande

 • Erfarenhet av att planera fastighetsfrågor.
 • Kunskap och vana i att leda ideella och volontärer.
 • Arbetat med att öka en organisations ekonomiska insamlingsförmåga.
 • Förmåga att arbeta med olika åldersgrupper.

Anställningsform

Förtroendearbetstid, 6 månaders provanställning. För anställningen gäller avtalet mellan Arbetsgivaralliansen och Vision Ekumeniska. Arbetsgivare är EFS Sörbykyrkan. Vi förbehåller oss fri prövningsrätt.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Övrigt

För att kunna tillträda tjänsten behövs medlemskap i Svenska kyrkan & EFS.

Verksamheten i Sörbykyrkan formas av vår lokala vision och delmål samt ett avtal mellan Svenska kyrkan och EFS. Svenska kyrkans i Örebro har fem prioriterade områden; Mötesplatser, Dop, Ideella, Kyrkan som samhällsaktör samt Hållbarhet. EFS Sveriges fem prioriterade områden är Personlig tro på Jesus, Fördjupning i bibel och bön, Mission lokalt och globalt, Alla kristna har del i kyrkans uppdrag samt Mötesplatser.

Ansökan

Tjänsten tillsätts fortlöpande. Skicka din ansökan; personligt brev samt CV och ev. andra meriterande handlingar som PDF till: ledigajobb@sorbykyrkan.nu.

Kontaktpersoner

Jonas Ahlforn von Beetzen, arbetsledare: Jonas.ahlforn@svenskakyrkan.se, 0767720390

Ingvar Lundqvist, ordförande: ingvar.lundqvist@bredband.net, 0709796849

Barbro Jonsson, personalutskott: barbro.jonsson14@gmail.com, 0736107270

Stefan Nordström, facklig kontakt, Vision Ekumeniska: stefan.nordstrom@visionekumeniska.se, 0735417782